Functional Ecology Lab

Home » Research » Cold-related germination in Central Anatolian steppe

Cold-related germination in Central Anatolian steppe

Project title: Cold-related germination in Central Anatolian steppe [Orta Anadolu bozkırında soğukla ilişkili çimlenme]

Project leader: Çağatay Tavşanoğlu

Project personnel: İsmail Bekar (MSc student), Ş. Serter Çatav (MSc student), Barış Özüdoğru (PhD student), Eftalya Güneş (BSc student), Cansu Ülgen (BSc student), Elif Deniz Ülker (MSc student), Gökhan Ergan (MSc student)

Duration: 2010-2015

Financial support: TÜBİTAK (2012-2013)

Publications:

Bekar, İ., Tavşanoğlu, Ç. (2014) Global warming and germination patterns in Central Anatolian Steppe (Turkey): An experimental approach [Orta Anadolu bozkırında (Türkiye) çimlenme örüntüleri ve küresel ısınma: deneysel bir yaklaşım]. Proceedings of the Ecology and Evolutionary Biology Symposium, 12-13 July, İstanbul, Turkey. (Poster presentation)

Ergan, G., Ülker, E.D., Tavşanoğlu, Ç. (2013) Türkiye’de yayılış gösteren farklı Rumex crispus popülasyonlarında tohum çimlenmesi üzerine soğuk katlamanın etkisi [Effect of cold stratification on seed germination in Rumex crispus populations distributed over Turkey]. Ekoloji Sempozyumu 2013 Bildiri Özet Kitabı, 2-4 Mayıs 2013, Tekirdağ.