Functional Ecology Lab

Home » Media & Outreach

Media & Outreach

Media

Yangınlar, ağaçlandırma ve ekolojik restorasyon [Fires, afforestation, and ecological restoration] TRT Radyo 1 – İklimin Geleceği, 08.07.2021, in Turkish.

Küresel ısınma sorunu [Global warming problem] TRT Radyo 1 – Haber/Yorum, 06.07.2021, in Turkish.

Kitlesel yokoluşlar ve biyoçeşitlilik [Mass extinctions and biodiversity] Açık Radyo – Antroposen Sohbetler, 04.05.2021, in Turkish.

İklim değişikliği ile değişen ekosistemin arılar üzerine etkileri [Effects of changing ecosystems with climate change on bees] Agro TV – Arının Bereketi, 15.01.2021, in Turkish.

İklim değişikliği, Paris İklim Anlaşması ve Türkiye [Climate change, Paris Climate Agreement, and Turkey]. TRT Radyo 1 – Haber/Yorum, 17.12.2020, in Turkish.

Biyolojik çeşitlilik günü özel konuşması: COVID-19 salgını ve insanın doğaya verdiği zararın telafisi [Biodiversity day special talk: COVID-19 pandemic and the recovery of human devastation of nature]. TRT Radyo 1 – Haber/Yorum, 22.05.2020, in Turkish.

İklim değişikliği, ormanlar ve biyoçeşitlilik [Climate change, forests, and biodiversity] TRT Radyo 1 – İklimin Geleceği, 10.04.2020, in Turkish.

İklim değişikliği ve Avustralya yangınları [Climate change and Australian fires] TRT Radyo 1 – İklimin Geleceği, 16.01.2020, in Turkish.

Avustralya neden yanıyor? [Why Australia burns?] Habertürk TV – Teke Tek Bilim, 12.01.2020, in Turkish.

Avustralya’daki yangınlar neden durdurulamıyor? [Why Australian bushfires cannot be stopped?] Habertürk TV – HT 360, 09.01.2020, in Turkish.

Doç. Dr. Tavşanoğlu: Ağaç dikme seferberliği ekolojik felaket getirir [Assoc. Prof. Dr. Tavşanoğlu: Afforestation campaign may bring an ecological disaster]. Gazete Duvar, 26.08.2019, in Turkish.

Yangın ekoloğu Doç. Çağatay Tavşanoğlu: “İzmir yangını sonrası kitlesel ağaç dikme önerileri iyi niyetli fakat ekolojik olarak yanlış” [Fire ecologist Assoc.Prof. Çağatay Tavşanoğlu: “Mass afforestation proposals after İzmir fire are kind, but ecologically wrong”]. Medyascope, 24.08.2019, in Turkish.

Çağatay Tavşanoğlu Ekoevo’yu anlattı [Çağatay Tavşanoğlu talked about Ekoevo]. In: Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Sempozyumu devam ediyor [Ecology and Evolutionary Biology Symposium continuing]. Bilimma, 11.07.2019, in Turkish.

Yangınlar kimi canlılar için hayattır [Fire means life for some organisms]. Bilimma, 01.05.2019, in Turkish.

Türkiye ortaöğretiminde evrim öğretimi [Evolution in Turkey’s secondary education]. Ulusal Kanal – Ali Yağız Baltacı ile Hafta Sonu, 05.03.2017, in Turkish.

Why we should let raging wildfires burn, by Claire Asher. BBC Earth, 22.07.2016.

Orman yangınları: Ekoloji mi ekonomi mi? [Forest fires: Ecology or economy?] Bilimsol, 15.08.2013, in Turkish.

Orman yangınları, çevrecilik ve ekoloji [Forest fires, environmentalism, and ecology] Radikal 2, 29.03.2009, in Turkish.Tweet floods (@CTavsanoglu)

2021/09/01 Marmaris ve Köyceğiz yangınları sonrası arazi gözlemleri [Field observations after Marmaris and Köyceğiz fires in Turkey]. https://twitter.com/CTavsanoglu/status/1432839654911451136

2021/07/30 Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki ormanlarda peş peşe çıkan büyük yangınlar hakkında [Regarding the megafires in the forests of Turkey’s Mediterranean coast]. https://twitter.com/CTavsanoglu/status/1421022455485902850

2020/01/06 Avustralya’da süren büyük yangınlar hakkında [Regarding the megafires continuing in Australia]. https://twitter.com/CTavsanoglu/status/1214210393360482304

2019/12/24 Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde kış aylarında meydana gelen yangınlar hakkında [Regarding winter fires in Black Sea Region of Turkey]. https://twitter.com/CTavsanoglu/status/1209512497528655874

2019/09/24 İklim değişikliği politiği ve Greta Thunberg’in BM’de yaptığı dünya liderlerini kınayan konuşması hakkında [Regarding the climate change politics and Greta Thunberg’s speech at UN condemning world leaders]. https://twitter.com/CTavsanoglu/status/1176588481264529409

2019/08/22 Orman yangını sonrası canlılığın kendini yenileyebilme yetenekleri ve İzmir Karabağlar yangını sonrası yapılacak ağaçlandırmaların bu süreci bozabileceği hakkında [Regarding the regeneration ability of organisms after forest fires, and the possibility of ruining this process by afforestation after İzmir Karabağlar fire]. https://twitter.com/CTavsanoglu/status/1164607292471488512Blogs

2019/11/28 Changing the mindset on wildfire policy evaluation in Mediterranean climate regions, MedForest blog, About the collaborative study on the wildfire management in Mediterranean-climate regions: Moreira et al. (2020).

2018/07/10 BROT 2 – a mediterranean plant trait database, Juli G. Pausas’ blog, About the new version of Mediterranean functional trait database, BROT: Tavşanoğlu & Pausas (2018).

2017/10/21 A new pyroendemic annual plant, Juli G. Pausas’ blog, About our study on fire-related germination in a pyroendemic Mediterranean plant from Turkey: Tavşanoğlu et al. (2017).Presentations, Webinars & Interviews

İklim değişikliği ve orman yangınları [Climate change and forest fires]. I. SciGether Bilim Günleri [I. SciGether Science Days], 20.02.2021 – in Turkish

İklim değişikliği ve orman yangınları [Climate change and forest fires]. Webinar organized by the Climate Crisis Club in Turkey, 19.01.2021 – in Turkish

İklim değişikliğine uyum ve bilimsel araştırmaların yetersizliği [Climate change adaptation and the incompleteness of scientific researches], In: Biyoçeşitlilik, İklim ve Çevre: Nasıl Seferber Oluruz? – Paris İklim Anlaşması’nın 5. yılı özel webineri [Biodiversity, Climate, and Environment: How can we mobilize? – Special Webinar on the 5th year of the Paris Climate Agreement], Ambassade de France en Turquie & Institut Français Turquie, 08.12.2020 – in Turkish [poster]

Orman yangınları [Forest fires], Fırat İlhan Okulları [Fırat İlhan Private High School], 21.10.2020

Orman yangınları [Forest fires], Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi [Yenimahalle Center for Science and Arts], 15.09.2020

Pandemi sürecinde doğadaki hareketlilik [Mobility in nature during the pandemic], Öğretmenlere Yönelik Mesleki Gelişim Söyleşisi, Mektebim Koleji [Career development interview for teachers, Mektebim Private High School], 15.05.2020 [poster]

İklim değişikliği, orman yangınları ve biyoçeşitlilik [Climate change, forest fires, and biodiversity], İstanbul Politikalar Merkezi Doğa ve İklim Söyleşileri-8, [Istanbul Policy Center, Nature and Climate Interviews-8], 12.05.2020 – in Turkish [poster] [webinar link]

Ormanlar, makilikler, yangınlar: Muğla iline ekolojik bir bakış [Forests, maquis shrublands, and fires: An ecological look to Muğla Province, Turkey], Online presentation for Muğla Çevre Platformu [Muğla Environment Platform], 06.05.2020 – in Turkish

İklim değişikliğinin Ankara florasına ve ekolojisine olası etkileri [Possible effects of climate change on the flora and ecology of Ankara], Invited talk in the climate panel organized by Ankara Municipality, Ankara, 15.02.2020 – in Turkish

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ormanİzmir fidan dikim kampanyası konuşması [Talk in Ormanİzmir sapling planting campaign of İzmir Municipality], İzmir, 08.12.2019 – in Turkish

Yangın Ekolojisi [Fire Ecology]. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği [The Research Association of Rural Environment and Forestry], Ankara, 23.01.2019 – in Turkish

%d bloggers like this: